"A religious person is the one who holds God and fellow human being in one thought at one time, at all times, who suffers harm done to others, whose greatest passion is compassion, whose greatest strength is love and defiance of despair."

Abraham J. Heschel

 
About us


                                                                                                    polish version

   Welcome to Open Theology, welcome to e-journal/quarterly. Welcome to an inclusive project that we hope will grow with the help of your good will, imagination and knowledge. Open Theology is not connected to a particular academic programme, country or religion. It is not sponsored by a specific church, and it does not have - and does not need to have - any kind of ecclesiastical authorisation. It is based on shared values rather than on a particular institutional form of religion. Yes, Open Theology emerges from the Judeo-Christian tradition, but it welcomes theologies of other religions as well as contributions from readers who would call themselves non-believers. We would like to invite students, academics and those with no 'professional' involvement with religious studies to share with us their intellectual passion for critical thinking about religion, so that together we can reflect on the role and value of faith and religion in our culture, wherever we live. Open Theology will combine different hermeneutical traditions, as well as a variety of outlooks on religion (historical, psychological, sociological, philosophical). Faith is always embodied in a particular culture and it shapes this culture, but culture also speaks through faith and religion.

   There is also a very practical aspect to Open Theology. Maybe you are reading these pages in South Africa, while working on a theological project that somebody else in, for instance, Scandinavia has already researched. This is the place to meet up. Maybe you are a Polish female student of theology searching for contact with feminist theologians or female clergy who may inspire and support your theological convictions? Again, welcome to our project. After all, what joins us together is a wish to listen to each other, to learn from each other, if possible to help each other. If Open Theology needs a ‘creed', then we believe that God is beyond creed. Human concepts need to be permanently revised, otherwise they become idols. Open Theology challenges contemporary religious idols... 

  

                                                                                              Editorial team 

   Witamy na stronach Otwartej Teologii - witamy w kwartalniku istniejącym wyłącznie w przestrzeni Internetu. Zapraszamy do współtworzenia projektu, który - mamy nadzieję - będzie się rozwijał także dzięki pomocy, dobrej woli, wyobraźni i wiedzy czytelników. Otwarta Teologia nie jest częścią jakiegoś programu naukowego, nie zamyka się w granicach jednego kraju czy też ramach określonej religii. Nie jest wspierana przez konkretny Kościół, nie ma - ani nie ma potrzeby posiadania - żadnego pozwolenia autorytetów kościelnych na swoją działalność. Jako projekt teologiczny opiera się raczej na wspólnych wartościach niż na konkretnej zinstytucjonalizowanej formie religii. Jej źródłem jest żydowsko-chrześcijańska tradycja (Objawienie), ale jest otwarta na teologie innych religii i na to, by uczestniczyli w niej czytelnicy, którzy sami określiliby się jako niewierzący. Zapraszamy studentów, osoby związane z działalnością akademicką, ale i tych, którzy zawodowo nie są związani z badaniami nad religią, aby dzielili się z nami swoją intelektualną pasją krytycznego myślenia o religii w taki sposób, abyśmy wspólnie mogli przemyśleć rolę i wartość wiary i religii w naszej kulturze, gdziekolwiek żyjemy. Otwarta Teologia będzie zawierała w sobie różne tradycje hermeneutyczne, nawiąże też do spojrzenia na religie z różnych perspektyw - historycznej, psychologicznej, socjologicznej i filozoficznej. Wiara jest zawsze ucieleśniona w konkretnej kulturze i ją kształtuje - i odwrotnie - kultura przemawia przez wiarę i religię.

   Istnieje także praktyczny aspekt Otwartej Teologii. Być może ktoś czyta te strony w Republice Południowej Afryki, pracując nad projektem teologicznym (np. teologia wyzwolenia), który ktoś inny badał, żyjąc w Skandynawii. Ta witryna - szczególnie zaś forum - jest miejscem spotkania, wymiany informacji, opinii. Może się też zdarzyć, że odwiedzi tę witrynę Polka, studentka teologii, która zainspirowana naszym pomysłem będzie szukać kontaktu z teologami, feministkami lub też kobietami księżmi, spoza Polski. Takie kontakty pomogą jeszcze bardziej wesprzeć jej teologiczne przekonania.

   Raz jeszcze witamy wśród nas. To, co naprawdę skupia nas wokół tego projektu, to chęć wsłuchania się w nasze doświadczenie, dążenie do wzajemnego uczenia się oraz pragnienie wzajemnej pomocy. Jeśli Otwarta Teologia potrzebuje jakiegoś Credo, to wspólnie wierzymy, że Bóg jest nieuchwytny przez jakiekolwiek Credo. Ludzkie wyobrażenia muszą być stale poddawane weryfikacji, w innym wypadku przemieniają się w idole. Otwarta Teologia piętnuje współczesne religijne bałwochwalstwo...

  

                                                                                        Redakcja

 
 
 
 
 
 
   
 
 
Visits today: 25
Visits yesterday: 83
Visits total: 61828
Totals Top 10
 34 % Poland
 24 % United States
 17 % Un. Kingdom
 4 % China
 3 % Germany
 2 % Unknown
 2 % Sweden
 < 1.0 % Canada
 < 1.0 % Netherlands
 < 1.0 % France
 
Copyright © 2007-2017 Open Theology