"A religious person is the one who holds God and fellow human being in one thought at one time, at all times, who suffers harm done to others, whose greatest passion is compassion, whose greatest strength is love and defiance of despair."

Abraham J. Heschel

 
No 7 - September 2009

December issue: soon
COMPASSION...
SOLIDARNOŚĆ W CIERPIENIU...


SEXUALITY: OUR EXPERIENCE AND ATTITUDE


SEKSULANOŚĆ: NASZE DOŚWIADCZENIE I STOSUNEK DO NIEJ


 
Christianity and sexuality – an interview with Prof Richard Holloway
Chrześcijaństwo a seksualność – wywiad z Prof. Richardem Holloway
Read more...
 
Revd Dr Piotr Ashwin-Siejkowski (University of Chichester/UK)
Early Christianity – Sinfulness and Sexuality
Wczesne chrześcijaństwo: grzeszność a seksualność
Read more...
 
Rabbi Elizabeth Tikvah Sarah* (Rabbi of Brighton & Hove Progressive Synagogue/UK)
Liberal Judaism and Sexuality
Judaizm liberalny a seksualność
Read more...
 
Revd Canon Giles Goddard (Chair of Inclusive Church/UK)
How do we care? Pastoral aspects of the inclusion of LGBT* people
W jaki sposób wyrażamy troskę? Duszpasterskie aspekty otwarcia na ludzi z różną orientacją seksualną
Read more...
 
Abdoul Mahdieu Savage (Muslim College London/UK)
Sequencing the Cadences of Sexuality in Islam
Temat seksualności w islamie: próba uporządkowania teologicznych motywów
Read more...
 

Dr Beata Kowalska* (Instytut Socjologii UJ Kraków/Polska)
Control of Female Bodies: Some Remarks on Orientalism, Fundamentalism
and the Veil

Kontrola kobiecej cielesności: refleksje o orientalizmie, fundamentalizmie
i muzułmańskiej zasłonie

Read more...
 
Dr Jadwiga Sebesta (Poland), Dr Karin Wawrzynek (Germany)
Dotyk jako doświadczenie urealnienia
Die BerĂźhrung als Erfahrung der Verwirklichung im Sichtbaren
Read more...
 
A CUP OF GREEN TEA WITH…
Read more...
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Visits today: 6
Visits yesterday: 84
Visits total: 71047
Totals Top 10
 33 % Poland
 27 % United States
 17 % Un. Kingdom
 4 % China
 3 % Germany
 2 % Unknown
 2 % Sweden
 < 1.0 % Canada
 < 1.0 % Netherlands
 < 1.0 % France
 
Copyright © 2007-2011 Open Theology